temp menu

週五, 13 十月 2017 06:08

愛華頓 VS 阿仙奴 聯賽睇波派對

日期︰2017年10月22日(星期日)地點︰Virgo 尖沙咀金馬倫道42-44號華懋金馬倫中心3樓全層入場時間︰19:30比賽時間︰20:30名額:120位 (會員優先,額滿即止)收費:會員$120 非會員$140 (包括兩杯酒精或非酒精飲品)
最後修改於 週五, 13 十月 2017 06:14
日期︰2017年9月17日(星期日)地點︰Virgo 尖沙咀金馬倫道42-44號華懋金馬倫中心3樓全層入場時間︰19:30比賽時間︰20:30名額:120位 (會員優先,額滿即止)收費:會員$120 非會員$140 (包括兩杯酒精或非酒精飲品)
最後修改於 週日, 10 九月 2017 07:58
日期︰2017年8月6日(星期日) 地點︰Virgo 尖沙咀金馬倫道42-44號華懋金馬倫中心3樓全層 入場時間︰20:15比賽時間︰21:00名額:120位 (會員優先,額滿即止)收費:會員$120 非會員$140 (包括兩杯酒精或非酒精飲品)
最後修改於 週二, 01 八月 2017 10:36
第 1 頁,共 11 頁